BEELD INSPIRATIE SESSIES

‘Storytellers broaden our minds: engage, provoke, inspire and ultimately, connect us.’

Robert Redford 

Een Beeld Inspiratie Sessie is een training waarbij gewerkt wordt met inspirerende filmfragmenten die aansluiten bij een bepaald thema. De fragmenten, die komen uit fictie films of documentaires, werken als micro-films die in de sessie als metafoor betekenis krijgen voor de groep. 


We bespreken wat we hebben gezien en van gaan van daaruit weer naar de eigen situatie. Op deze manier ontstaat een mooi ritme van in en uitzoomen. 

Inspiratie start de chemie van verandering en brengt vastgelopen processen weer in beweging.  Inspiratie is het begin, het zaadje dat in vruchtbare aarde is gevallen.

Verhalen, zoals de micro-films, zijn van oudsher een bron van inspiratie geweest. Verhalen hebben de bijzondere kracht om mensen te raken op verschillende niveau’s. Ook gebruiken we de fragmenten als een taal. Doordat we dezelfde fragmenten zien maar er misschien verschillend naar kijken ontdekken we interessante verschillen. Het is onze ervaring dat thema’s die al veel doorgesproken zijn  vanuit ruimer perspectief opnieuw ontdekt worden.

 

 

Image

LAAT JE INSPIREREN DOOR FILMFRAGMENTEN

Filmfragmenten zijn micro-verhalen waarin we veel kunnen ontdekken. De rijkdom helpt ons patronen te herkennen in wat wij ook doen. Het bekijken van succesvolle en falende  rolmodellen in filmfragmenten geeft een heldere blik in de spiegel. Het zijn deze verhalen die ons helpen te verworden wat wij vinden zodat we elkaar beter kunnen begrijpen en beter met elkaar kunnen verbinden.

Filmfragmenten bieden een gelaagdheid, een rijkdom. Ze hebben een openheid die het mogelijk maakt naar de essentie te gaan.

De kracht van het samen kijken naar film is dat het enerzijds ruimte geeft om open en vanuit verschillende invalshoeken op een thema te reflecteren en anderzijds een directe persoonlijke betekenis kan oproepen. Het diep binnenkomen van de  verhalen zorgt ervoor dat we gaan beseffen waarom we vinden wat we vinden over een bepaald thema, ons moreel standpunt wordt scherper en we kunnen ineens, aan de hand van de metafoor, uitleggen waarom.

In een BIS worden filmfragmenten zorgvuldig geselecteerd. We koppelen goed gekozen fragmenten aan een organisatievraagstuk of thema.

‘Film is een sociale kunstvorm waarin een gemeenschap tegen zichzelf, over zichzelf, verteld.’

Image

Wil je meer informatie over de Beeld Inspiratie Sessies of een offerte opvragen? Neem dan gerust contact met mij op.

Vul hieronder je gegevens in.