Image

De Reis van de Held (Hero's Journey) gaat over menselijke ontwikkeling. Joseph Campbell, wetenschapper in de vergelijkende mythologie, sloot zichzelf jaren op met de belangrijkste werken uit de literatuur en mythologie. Van  Gilgamesj tot de Mahabharata, van de Keltische mythologie tot de verhalen van de Natives. Door deze over elkaar te leggen ontdekte hij een grondpatroon, een universeel verhaal. Hij noemde dit de Monomythe en schreef het boek 'Hero with a thousand faces'.

Nu wordt deze roadmap gebruikt in de culturele antropologie, filosofie, narratieve psychologie en in de filmkunst. Het spreekt zoveel mensen aan, omdat het gaat over de manier waarom wij ons eigen levensverhaal vorm en betekenis geven. De Reis van de Held beschrijft de fasen, drempels en initiaties in onze ontwikkeling van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid, van onwetendheid naar kennis, van succes naar betekenis, van volgzaamheid naar vrijheid, van angst naar liefde.

Image
volwassen worden is een potentieel…. niet een gegeven

Filmmakers gebruiken de Reis van de Held om de held een transformatie door te laten maken  en het verhaal drama te geven.

Hierdoor is het mogelijk om het medium, dat bedoeld is voor entertainment, te gebruiken in training en coaching.

Films zijn metaforen voor de ontwikkeling, transformatie en het drama dat wij mee maken in ons eigen leven. Dit is de reden waarom mensen zo verknocht zijn aan verhalen. De reden waarom alle culturen helden en goden hebben. Het zijn ervaringen waartoe we ons kunnen verhouden in ons eigen leven. Ze geven diepgaande inzichten die geduldig je voortschrijdende ontwikkeling volgen. We krijgen gidsen en routekaarten om ons unieke pad helemaal uit te lopen. 

Door film op deze manier toe te passen bied ik een moderne vorm van leren, gebaseerd op een oeroude vorm van leren.

Niet iedereen is er bekend maar de 'Hero's Journey' wordt veel toegepast in Coaching en Training maar ook op andere plekken in organisaties. Het succes heeft meerdere oorzaken. De narratieve structuur van storytelling is sterk in opkomst vanwege zijn open, creatieve vorm van communiceren.  

Maar vooral blijkt de reis nuttig door zijn volledigheid. Het is geen vereenvoudigd management model met een quick fix. Het is eigenlijk geen model maar de beschrijving van een natuurlijke cyclus. Het is mogelijk om de zelfde cyclus te herkennen in het verloop van een dag, de seizoenen van een jaar, maar ook de grotere cycli van economische en culturele ontwikkeling.

De moderne mens is nu in de transitie van een lineaire groei-model naar een cyclisch ontwikkelingsmodel. De Reis van de Held beschrijft de laatste. 

Image

Instigatie betekent aanvuren. Omdat je vast zit in een manier van doen en denken die niet langer past bij de situatie gaat het wringen. Je weet vooral wat je niet meer wil. Er is een verlangen naar beter, naar anders. Er is een oproep. Deze kan van binnenuit komen, als een verlangen. De oproep kan je ook worden opgelegd, als een noodzaak. Doordat je bijvoorbeeld wordt ontslagen of ziek wordt. Je ervaart je eigen onvermogen. Een slechter moment voor dit avontuur is bijna niet denkbaar. Ben je er klaar voor?

Initiatie Je ontmoet een mentor die je los maakt van de oude wereld. Je vergaart nieuwe kennis en meer kracht, vaardigheden die je nodig zult gaan hebben. De training gaat met vallen en opstaan en dat is prima. Het is een proces van loslaten en anders vast gaan pakken. Je nieuwe zelf dient zich aan maar is nog niet belichaamt, waardoor je snel overmoedig wordt.

Transformatie Dit is de aarding. Zoals Orpheus ga je naar de onderwereld. Je ontmoet je schaduw en ervaart de donkere kant van de wereld. Lang gekoesterde dromen sterven af, in een proces van verdiepen. Het snijdt en doet pijn, maar wat je verliest was een ballast. Belemmerende overtuigingen, ego en oud zeer. Op het diepste punt, als je niets meer hebt, formuleer je voor jezelf wat echt belangrijk is. Dan komt de transformatie. Een licht schijnt, je begint aan de weg terug.

Integratie Jouw talent, het potentieel dat diep in jou al aanwezig was, is nu vrij beschikbaar. Je legt jouw talent als een pijl op een boog en richt dit op je doel. Maar je wordt nog een laatste keer beproefd. Dit is de zwaarste test. Blijf je bij de principes van je nieuwe zelf? Of sterf je van de dorst, met de oase in zicht. Als je het redt zullen zij die je tegen hielden om op weg te gaan het diepst voor je buigen. 

Image
We hoeven het avontuur niet alleen te wagen. Want de helden van alle tijden zijn ons voorgegaan. We kennen de weg in het labyrint. We hoeven alleen maar de draad te volgen van het heldenpad. En waar we dachten een gruwel te treffen, vinden we een god. Waar we dachten anderen te doden, doden we onszelf. Waar we dachten de wereld in te gaan, komen we in het centrum van ons eigen bestaan. Waar we dachten alleen te zijn, zijn we een met de hele wereld.
Joseph Campbell
Image
Image

Tegenstellingen in het Double Healix model ontwikkeld door Manfred van Doorn (leiderschapstrainer)
Deze paradoxen zijn uitgewerkt door Manfred van Doorn in het Double Healix-model.

Na de vereenvoudiging van 12 naar 4 fasen gaan we nu naar de complexiteit van de paradox. De hele reis staat bol van de paradoxen. Het spanningsveld van ervaringen cirkelt om de kern van evenwicht heen. Wat we als leugen ervaren blijkt in tegenoverliggende fasen de waarheid te zijn en andersom. Met name de paradoxen maken de Reis van de Held zo interessant. De kwaliteit van de fases zit hem in het perspectief. Kijken we vanuit een wereld in chaos of vanuit een geordend perspectief. Zoemen we in of uit op een situatie. Kijken we top down vanuit de materie of bottum up vanuit de geest.

Het denken in paradoxen vergt oefening en stuurmanskunst. Het draait om een weidse blik zodat je de tegenstellingen kunt zien en ervaren. Wanneer je vast zit. Het gevoel hebt stil te staan dan betekend dit dat je doorschiet in een van je favoriete fasen. Het is dan van belang je over te steken. Je hebt de tegenpool nodig om terug in balans en in beweging te komen.

Balans wil zeggen dat je beide tegenpolen in evenwicht houdt. Wil je iets opbouwen, dan is hhet goed om dit cyclisch vorm te geven en afbraak daar een natuurlijke plek in te geven. Doe je dat niet dan creëer je een schaduw. Onze maatschappij bijvoorbeeld wil continue groeien 3.Opbouw de tegenpool van groei is 9.Afbraak. Neem je de tegenpool niet mee dan bezwijk je uiteindelijk aan de schaduw van afbraak namelijk afval (niet verwerkte afbraak). Een circulaire economie denkt in de polariteiten opbouw en afbraak en houdt de polen in evenwicht waardoor afval grondstof wordt voor opbouw. Als we de uitersten verenigd houden is er inspiratie wanneer we dat niet doen is er irritatie.

CONTACT


Neem gerust contact op als je geïnteresseerd bent of opmerkingen hebt. Wil je coaching gebaseerd op de Reis van de Held neem dan contact op. Wil je een training boeken voor een team of organisatie? Wil je deelnemen aan een worshop neem ook contact op. Regelmatig geef ik lezingen of workshops over de Hero’s  Journey, Storytelling en andere gerelateerde onderwerpen.

Adres: Biesseltsebaan 12
6561KC Groesbeek

Telefoon: 0643665326 

Email: rens@reisvandeheld.com