Image Image
You are in sleepy land right now, there is too little of you here.
Let’s go, don’t take the clean road you planned for.
Go into the dark forest. You’re afraid? Good, confront your dragons.
And where you stumble you’ll find the treasure, the potential of your being, the life that awaits you.

Reis van de Held is een structuur die gebruikt wordt in films en verhalen. Maar ook is dit het onderliggende patroon van onze ontwikkeling. Het is de manier waarop we ons innerlijk potentieel naar buiten, de wereld in brengen. Het is de manier waarop we volwassen worden en op een steeds hoger niveau van leiderschap de wereld kunnen dienen.
Wij worden geraakt door een scene in een film omdat we er iets van onszelf in herkennen. Deze verhalen geven op een diep niveau mee vorm aan ons wereldbeeld, onze werkelijkheid. 

De Reis van de Held gebruikt de inspiratie, de rolmodellen en metaforen in filmbeelden om tot een optimaal leerproces te komen. 
Met behulp van filmbeelden kunnen we de patronen gaan zien en herkennen in ons eigen leven. Door geraakt te worden verdiep je de beleving, door empathie en begrip te ontwikkelen van de weg en dat van andere verrijk je de wereld. Door je eigen verhaal ten volle te leven en dat van andere te ondersteunen draag je bij aan de ontwikkeling van het geheel.  

Image

Instigatie betekent aanvuren. Omdat je vast zit in een manier van doen en denken die niet langer past bij de situatie gaat het wringen. Je weet vooral wat je niet meer wil. Er is een verlangen naar beter, naar anders. Er is een oproep. Deze kan van binnenuit komen, als een verlangen. De oproep kan je ook worden opgelegd, als een noodzaak. Doordat je bijvoorbeeld wordt ontslagen of ziek wordt. Je ervaart je eigen onvermogen. Een slechter moment voor dit avontuur is bijna niet denkbaar. Ben je er klaar voor?

Initiatie Je ontmoet een mentor die je los maakt van de oude wereld. Je vergaart nieuwe kennis en meer kracht, vaardigheden die je nodig zult gaan hebben. De training gaat met vallen en opstaan en dat is prima. Het is een proces van loslaten en anders vast gaan pakken. Je nieuwe zelf dient zich aan maar is nog niet belichaamt, waardoor je snel overmoedig wordt.

Transformatie Dit is de aarding. Zoals Orpheus ga je naar de onderwereld. Je ontmoet je schaduw en ervaart de donkere kant van de wereld. Lang gekoesterde dromen sterven af, in een proces van verdiepen. Het snijdt en doet pijn, maar wat je verliest was een ballast. Belemmerende overtuigingen, ego en oud zeer. Op het diepste punt, als je niets meer hebt, formuleer je voor jezelf wat echt belangrijk is. Dan komt de transformatie. Een licht schijnt, je begint aan de weg terug.

Integratie Jouw talent, het potentieel dat diep in jou al aanwezig was, is nu vrij beschikbaar. Je legt jouw talent als een pijl op een boog en richt dit op je doel. Maar je wordt nog een laatste keer beproefd. Dit is de zwaarste test. Blijf je bij de principes van je nieuwe zelf? Of sterf je van de dorst, met de oase in zicht. Als je het redt zullen zij die je tegen hielden om op weg te gaan het diepst voor je buigen. 

Image
We hoeven het avontuur niet alleen te wagen. Want de helden van alle tijden zijn ons voorgegaan. We kennen de weg in het labyrint. We hoeven alleen maar de draad te volgen van het heldenpad. En waar we dachten een gruwel te treffen, vinden we een god. Waar we dachten anderen te doden, doden we onszelf. Waar we dachten de wereld in te gaan, komen we in het centrum van ons eigen bestaan. Waar we dachten alleen te zijn, zijn we een met de hele wereld.
Joseph Campbell
Image
Image

Tegenstellingen in het Double Healix model ontwikkeld door Manfred van Doorn (leiderschapstrainer)
Deze paradoxen zijn uitgewerkt door Manfred van Doorn in het Double Healix-model.

De hele reis staat bol van de paradoxen. Het spanningsveld van ervaringen cirkelt om de kern van evenwicht heen. Wat we als leugen ervaren blijkt in tegenoverliggende fasen de waarheid te zijn en andersom. Met name de paradoxen maken de Reis van de Held zo interessant. De kwaliteit van de fases zit hem in het perspectief. Kijken we vanuit een wereld in chaos of vanuit een geordend perspectief. Zoemen we in of uit op een situatie. Kijken we top down vanuit de ratio of bottum up vanuit de emotie.

Het denken in paradoxen vergt oefening en stuurmanskunst. Het draait om een weidse blik zodat je de tegenstellingen kunt zien en ervaren. Wanneer je vast zit is het van belang over te steken. Je hebt de tegenpool nodig om terug in balans en in beweging te komen. Dit vraagt meestal moed. Balans wil zeggen dat je beide tegenpolen in evenwicht houdt. Wanneer we doorschieten is er irritatie wanneer we de uitersten verenigd houden inspiratie.

CONTACT


Neem gerust contact op als je geïnteresseerd bent of opmerkingen hebt. Wil je coaching gebaseerd op de Reis van de Held neem dan contact op. Wil je een training boeken voor een team of organisatie? Wil je deelnemen aan een worshop neem ook contact op. Regelmatig geef ik lezingen of workshops over de Hero’s  Journey, Storytelling en andere gerelateerde onderwerpen.

Adres: Biesseltsebaan 12
6561KC Groesbeek

Telefoon: 0643665326 

Email: rens@reisvandeheld.com